Ważne informacje

2008 Rok Zbigniewa Herberta

Opublikowano: 28 stycznia, 2011

ZBIGNIEW HERBERT- BIBLIOGRAFIA

Wybór literatury w zbiorach MBP Głogów

Twórczość Zbigniewa Herberta

1.Barbarzyńca w ogrodzie (eseje). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995
2.Elegia na odejście (wiersze). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1992
3.Epilog burzy (wiersze). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998
4.Herbert: utwory literackie, rysunki i szkice/ wybór i oprac. H Citko. Olszanica: Bosz, 2008
5.Hermes, pies i gwiazda (wiersze i proza poetycka). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997
6.Korespondencja/ Zbigniew Herbert, Jerzy Turowicz. Kraków: Wydawnictwo A5, 2005
7.Labirynt nad morzem (eseje). Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, Cop 2000
8.Martwa natura z wędzidłem (eseje). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998
9.Napis (wiersze). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997
10.(osiemdziesiąt dziewięć) 89 wierszy. Kraków: wydawnictwo a5, 1998
11.Pan Cogito (wiersze). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002
12.Raport z oblężonego miasta i inne wiersze. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995
13.Rovigo (wiersze). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995
14.Struna światła (wiersze). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994
15.Studium przedmiotu (wiersze). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995
16.Wiersze zebrane. Warszawa: Czytelnik, 1982

Korespondencja w czasopismach

1.Z listów do Stanisława Barańczaka/ Zbigniew Herbert- oprac. S. Barańczak// ZESZYTY LITERACKIE – 1999, nr 4, s.144- 155
2.Dwa listy o cieniach, świetle i głosie umarłych/ Józef Czapski, Zbigniew Herbert// ZESZYTY LITERACKIE – 2006, nr 4, s.123- 125
3.Korespondencja/ Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg; oprac. bt.// ZESZYTY LITERACKIE – 1999, nr 4, s. 127- 142
4.Korespondencja/ Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg; oprac. bt.// ZESZYTY LITERACKIE – 2000, nr 2, s. 98- 104
5.Korespondencja/ Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg; oprac. bt.// ZESZYTY LITERACKIE – 2000, nr 1, s. 117- 129
6.Spotkania i korespondencja ze Zbigniewem Herbertem/ oprac. Gyorgy Gomori // TWÓRCZOŚĆ- 2006, nr 4, s. 74- 83
7.Listy do brata/ Zbigniew Herbert; oprac. Halina Herbert- Żebrowska// ZESZYTY LITERACKIE -2001, nr 2, s. 188- 199
8.Listy/ Zbigniew Herbert, Jarosław Iwaszkiewicz; oprac. H. Citko// ZESZYTY LITERACKIE – 2003, nr 4, s. 106- 112
9.Kilka listów/ Zbigniew Herbert, Konstanty Aleksander Jeleński; oprac. B.T// ZESZYTY LITERACKIE -2004, nr 1, s. 121- 135
10. Listy do Edwina Jędykiewicza/ Zbigniew Herbert; oprac. Paweł Kądziela// WIĘŹ- 2004, nr 12, s. 77- 85
11. Zbigniew Herbert: dwa listy/ Rajmund Kalicki// TWÓRCZOŚĆ- 1999, nr 5, s. 126- 127
12.Listy o „Studium przedmiotu”/ Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert; oprac. Maciej Tabor// ZESZYTY LITERACKIE – 2005, nr2, s. 191- 194
13.Z listów/ Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz; oprac. Maciej Tabor// ZESZYTY LITERACKIE – 2006, nr 1, s. 152- 154
14.Fragmenty listu do N. N.- przyjaciela/ Zbigniew Herbert// ZESZYTY LITERACKIE – 2002, nr 2, s. 77- 78
15.Listy Zbigniewa Herberta do Bolesława Taborskiego: ( w relacji adresata)/ oprac. Beata Tarnowska// WIĘŹ – 2000, nr 11, s. 86- 111
16.”Dymy stosu”: listy Zbigniewa Herberta i Jerzego Turowicza 1956, 1958// TYGDNIK POWSZECHNY- 2005, nr 20, s. 19
17.Listy do Tomasa Venclovy/ Zbigniew Herbert// ZESZYTY LITERACKIE- 2000, nr 2, s. 105
18.Korespondencja/ Zbigniew Herbert, Jerzy Zawiejski; oprac. Paweł Kądziela// WIĘŹ- 2002 nr 10, s. 71- 77

Opracowania o twórczości Zbigniewa Herberta

1.Adamiec Marek: Zbigniew Herbert ” Elegia na odejście pióra atramentu lampy”. W: Czytamy polskie wiersze współczesne. Gdańsk 1997 s. 174- 182
2.Adamiec Marek: Zbigniew Herbert „Głos wewnętrzny”.

W: Czytamy polskie wiersze współczesne. Gdańsk 1997 s. 55- 58
3.Adamiec Marek: Zbigniew Herbert ” Pan Cogito
a długowieczność”. W: Czytamy polskie wiersze współczesne. Gdańsk 1997 s. 137- 142
4.Balbus Stanisław: Apokryficzna transpozycja tematu- Przykład: Zbigniew Herbert, „W drodze do Delf” (1957), W: Między stylami. Kraków 1996 s. 346- 353
5.Balbus Stanisław: Temat historyczny jako pretekst: archetyp problematyki aktualnej (ostentacyjny apokryf współczesny)- Przykład: Zbigniew Herbert, „Tren Fortynbransa” (1961). W: Między stylami. Kraków 1996 s. 356- 361
6.Barańczak Stanisław: Uciekinier z Utopii: o poezji Zbigniewa Herberta. Wrocław 1994
7.Błoński Jan: Tradycja, ironia i głębsze znaczenie. W: Romans z tekstem. Kraków 1981 s. 57- 87
8.Czytanie Herberta/ pod red. P. Czaplińskiego, P. Śliwińskiego, E. Wiegandt. Poznań 1995
9.Herbert Zbigniew, Jerzy Turowicz: Korespondencja. Kraków 2005
10.Kaliszewski Andrzej: Gry pana Cogito. Kraków 1982
11.Kaliszewski Andrzej: Zbigniew Herbert: portret krytyczny autora, analiza wybranych wierszy, bibliografia. Kraków 1993
12.Kornhauser Julian: Pora przekwitania. W: Światło wewnętrzne. Kraków 1984 s. 92- 101
13.Kornhauser Julian, Zagajewski Adam: Herbert: z odległej prowincji. W: Świat nie przedstawiony. Kraków 1974 s. 100- 109
14.Kornhauser Julian: Uśmiech Sfinksa: o poezji Zbigniewa Herberta. Kraków 2001
15. Kwiatkowski Jerzy: Zbigniew Herbert. W: Poetach polskich XX wieku. Kraków 1995 s. 304- 326
16. Matuszewski Ryszard: Nad wierszami wybranymi Herberta. W: Z bliska: szkice literackie. Kraków 1981 s. 248- 261
17.Lelkowski Stefan: „Pan Myślę” wobec „myśli czystej”. W: Rówieśnicy i bracia starsi. Warszawa 1980 s. 36- 49
18.Michnik Adam: Potęga smaku. W: Z dziejów honoru w Polsce (wypisy więzienne). Warszawa 1991 s. 161- 232
19.Nieukerken Arent van: Zbigniew Herbert- ironia jako zabieg retoryczny oraz postawa życiowa. W: Ironiczny konceptyzm. Kraków 1998 s. 178- 225
20.Prokop Jan: Epitafium dla duszyczki: charakterystyka twórczości Zbigniewa Herberta. W: Lekcja rzeczy. Kraków 1972 s. 186- 193
21.Rogodziński Julian: O poezji Zbigniewa Herberta: „Pan Cogito i kamyk”. W: Preteksty; szkice o współczesnej poezji polskiej. Warszawa 1985 s. 169- 175
22. Sandauer Artur: Głos dzielony na czworo (Rzecz o Zbigniewie Herbercie). W: Poeci czterech pokoleń. Kraków 1977 s. 313- 341
23. Siedlecka Joanna: Pan od poezji: o Zbigniewie Herbercie. Warszawa 2002
24.Szymański Wiesław Paweł: Tak- tak, nie- nie- Herbert. W: Cena prawdy. Kraków 1996 s. 107- 129
25.Taranienko Zbigniew: Za nami przepaść historii. Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem. W: Rozmowy z pisarzami. Warszawa 1986 s. 425- 436
26.Trznadel Jacek: Herbert. Hamlet w cywilu, czyli Pan Cogito. W: Polski Hamlet. Warszawa 1989 s. 281- 310
27.Trznadel Jacek: Wypluć z siebie wszystko. Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem (9 lipca 1985). W: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. Lublin 1990 2. 181- 223
28.Wyka Kazimierz: Składniki świetlnej struny. W: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1977 s. 573- 578
29.Wyka Kazimierz: Tren Fortynbransa. W: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1997
30.Zagajewski Adam: A jednak- klasycyzm? W: Wszystko pokruszone. Warszawa 1985 s. 134- 144

W czasopismach

1.Aluarez
„Nie walczysz to umierasz”/ Alfred Aluarez// TYGODNIK POWSZECHNY- 1999, nr 16, dod. s. I, VI
2.Anuszkiewicz
Antagoniści/ Agnieszka Anuszkiewicz// TWÓRCZOŚĆ- 2001, nr 10, s. 78- 100
(wspólne motywy w twórczości Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza)
3.Balcerzan
Akadyjczyk w oblężonym mieście (o poezji Zbigniewa Herberta)/ Edward Balcerzan// TWÓRCZOŚĆ- 1986, nr 10, s. 39-71
4.Bielawska
Jak został wyciosany „Kamień z katedry” Zbigniewa Herberta/ Dorota Bielawska// TWÓRCZOŚĆ- 2004, nr 2/3, s. 226- 231
5.Błoński
Anioł ironii/ Jan Błoński// WPROST- 2003, NR 30, S. 94- 95
6.Bonowicz
Herbert- dzieło nie zamknięte/ Wojciech Bonowicz// ZNAK- 1998, nr 12, s. 166- 170
7.Brodskij
O Zbigniewie Herbercie/ Josif Brodskij// ZESZYTY LITERACKIE- 1999, nr 4,
s. 78- 80
8. Bratkowski
Szkoda poety na pomnik/ Piotr Bratkowski// NEWSWEEK POLSKA- 2008, nr 12, s. 114- 115
9.Campenter
Zbigniewa Herberta lekcja sztuki/ Bogdana Campenter// TYGODNIK POWSZECHNY- 1999, nr 16, dod. s. II- III
10.Campenter
Wymiar etyczny i metafizyczny świadectwa w poezji Zbigniewa Herberta/ Bogdana Campenter// TEKSTY DRUGIE- 2004, nr 6, s. 21- 30
11.Cataluccio
Między Apollem a Marsjaszem/ Francesco M. Cataluccio// ZESZYTY LITERACKIE- 1999, nr 4, s. 81- 83
12.Czapczyk
Mitologia na nowo odczytana: wokół prozy poetyckiej Zbigniewa Herberta/ Paweł Czapczyk// TWÓRCZOŚĆ- 2003, nr 4, s. 61- 72
13.Czapliński
Kalendarium życia Zbigniewa Herberta/ Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński// TYGODNIK POWSZECHNY, nr 16, dod. s. VII
14.Dzień
Bogowie Herberta/ Mirosław Dzień// TEKSTY DRUGIE- 2000, nr 3, s. 157- 167
15.Dzień
„Zaklinacz deszczu” czyli o Herbercie i Myrimidonach/ Mirosław Dzień// KRESY- 1998, nr 3, s. 18-29
16.Drzewucki
Czy znamy księcia poetów/ Janusz Drzewucki// Poezja- 1986, nr 6, s. 60- 70
17.Elektronowicz
Succes de scandale/ Leszek Elektronowicz/ TYGODNIK SLOIDARNOŚĆ- 2003, nr 4, s. 36- 37
18.Fiałkowski
Baudeler, czyli Herbert oczami łapsów/ Tomasz Fiałkowski// TYGODNIK POWSZECHNY- 2005, nr 45, s. 13
19.Filipowicz
Szklane oczy Hery: reinterpretacja sztuk Zbigniewa Herberta/ Halina Filipowicz// TEKSTY DRUGIE- 2000, nr 3, s. 28- 46
20.Frajlich
Powierzchnia i dno słowa [przem.]/ Anna Frajlich// AKCENT- 1999, nr 3/4, s. 62-67
21.Franaszek
Róża w czarnych włosach/ Andrzej Franaszek// NA GŁOS- 1995, nr 21, s. 58- 74
22.Franaszek
Pan Cogito, który się wacha: powrót Herberta/ Andrzej Franaszek// TYGODNIK POWSZECHNY- 2008, nr 22, s. 30- 31
23.Franaszek
Nie depcz/ Andrzej Franaszek// ZWIERCIADŁO- 2008, nr 7, s. 112- 117
24.Franaszek
Po dwóch stronach lustra/ Andrzej Franaszek// POLITYKA- 2006, nr 30, s. 60- 6225
25. Franaszek
Róża w czarnych włosach: o jednym wierszu Zbigniewa Herberta/Andrzej Franaszek// TYGODNIK POWSZECHNY- 1997, nr 27, dod. s. VII
26.Franaszek
To będzie zupełnie jak w tem życiu było: zaświaty u Herberta, Różewicza, Miłosza/ Andrzej Franaszek// TYGODNIK POWSZECHNY- 2000, nr 45, s. 15
27.Franaszek
Włócznia Anioła: uroczystości ku czci Zbigniewa Herberta w Sienie/ Andrzej Franaszek// TYGODNIK POWSZECHNY- 2008, nr 25, s. 34- 35
28.Gajewski
Pan Cogito broni się sam: Herbertowi trzeba stawiać pytania uczciwe, a nie tendencyjnie przepisywane z esbeckich papierów/ Andrzej Gajewski// WPROST- 2006, nr 35, s. 28- 31
29.Gautier
Zbigniew Herbert kopista/ Brigitte Gautier// TWÓRCZOŚĆ
30.Grabowski
Monsier Cogito i her analitik/ Artur Grabowski// TEATR- 2001, nr 7/8, s. 92- 94
31.Hartwig
Wspominając Zbigniewa Herberta/ Julia Hartwig// KULTURA- 1998, nr 12,
s. 142 – 150
32. Hartwig
Herbert po trzech latach/ Julia Hartwig// WIĘŹ- 2001, nr 8, s. 200- 202
33.Hartwig
Podróżowanie z Herbertem/ Julia Hartwig// WIĘŹ- 2001, nr 1, s. 204- 207
34. Herbert, Katarzyna
Mistrz, uczeń i rany: Zbigniewa Herberta- Czesława Miłosza dzieje przyjaźni i konfliktu/Katarzyna Herbert rozm. przepr. Maciej Tabor// TYGODNIK POWSZECHNY- 2006, nr 45, s. 9
35. Herbert
Niewyczerpany ogród/ Zbigniew Herbert; rozm. przepr. Marek Zagańczk// TYGODNIK POWSZECHNY- 1998, nr 34, s. 9

36. Herbert- Żebrowska
Lubił szukać guza: Zbigniew Herbert w oczach siostry/ Halina Herbert Żebrowska; rozm. przepr. Andrzej Franaszek// TYGODNIK POWSZECHNY- 2008, nr 31, s. 32- 33
37.Hostyński
Mistrz i uczeń. O Henryku Elznbergu i Zbigniewie Herbercie/ Lesław Hostyński// TYGODNIK POWSZECHNY- 1999, nr 16, dod. s. III, VIII
38. Jastrun
Pan Herbert: zmarł wybitny polski poeta/ Tomasz Jastrun// POLITYKA- 1998, nr 32, s. 41
39. Jeleński
Zbigniew Herbert/ Konstanty Aleksander Jeleński// ZESZYTY LITERACKIE- 1999, nr 4, s. 76- 77
40. Kaliszewski
Gry Pana Cogito: bajki i dramaty/ Andrzej Kaliszewski// ODRA. 1982, nr 11, s. 45- 50
41. Kaliszewski
Teatr Pana Cogito/ Andrzej Kaliszewski// POEZJA- 1988, nr 1, s. 39- 52
42. Karasek
Trzeci Herbert/ Krzysztof Karasek// ODRA- 1999, nr 1, s. 62- 65
43. Karasek
Dlaczego Herbert/ Krzysztof Karasek// LITERATURA- 1990, nr 11, s. 10- 11
44. Karpiński
Spotkania z Herbertem/ Wojciech Karpiński// ZESZYTY LITERACKIE- 1999, nr 4, s. 171- 172
45. Kasprzysiak
Grecki labirynt Zbigniewa Herberta/ Stanisław Kasprzysiak// ZESZYTY LITERACKIE- 2002, nr 4, s. 134- 141
46. Kopciński
Co jest z tą ścianą? O „Drugim pokoju” Zbigniewa Herberta/ Jacek Kopciński// TEKSTY DRUGIE- 2000, nr 3, s. 105- 131
47. Kornhauser
Między niebem a ziemią/ Julian Kornhauser( Pamięć kultury, kultura pamięci)// ODRA- 2006, nr 11, s. 41- 44
48. Kornhauser
„Struna światła”- między ocaleniem a niepokojem/ Julian Kornhauser// TEKSTY DRUGIE- 2000, nr 3, s. 20- 27
49. Kozyra
Duch w potrzasku: Szymanowski- Herbert/ Grzegorz Kozyra// TWÓRCZOŚĆ- 2005, nr 2/3, s. 236- 239
50. Krajewski
Chcieli go otruć?/ Andrzej Krajewski// NEWSWEEK POLSKA- 2007, nr 31, s. 24
51. Kraskowska
Męski wiek Pana Cogito/ Ewa Kraskowska// TWÓRCZOŚĆ- 1984, nr 8, .s 51- 56
52. Kuczyńska- Kochany
Bez Eurydyki: Rilke, Herbert, Miłosz wobec mitu miłosnej żałoby/ Katarzyna Kuczyńska- Kochany// ZESZYTY LITERACKIE- 2003, nr 3, s. 197- 202
53. Kwiatkowski
Polski archetyp oblężenia. Historia- Sienkiewicz- Mrożek- Herbert/ Jerzy Kwiatkowski// ZNAK- 1988, nr 11, s. 40- 52
54. Łukaszewicz
Ostatnie książki Herberta/ Jacek Łukaszewicz// WIĘŹ- 1988, nr 9, s. 14- 22
55. Łuszczykiewicz
Rilke, Eliot, Herbert./ Piotr Łuszczykiewicz// DIALOG- 1998, nr 12, s. 142- 148
56. Markiewicz
Jeszcze o „Kamieniu z katedry”/ Henryk Markiewicz// TWÓRCZOŚĆ- 2004, nr 11, s. 124- 125
57. Markowska
Uczta zranionych/ Anna Markowska// Czas kultury- 1998, nr 5, s. 90- 93
58. Marx
Czytanie Herberta/ Jan Marx// POEZJA- 1984, nr 3, s. 76- 81
59. Matywiecki
Zbigniew Herbert- poeta Opatrzności/ Piotr Matywiecki// WIĘŹ- 1998, nr 9, s. 14- 22
60. Mikołajczak
„Wierność ziemi”: inspiracje nietzscheańskie w poezji Zbigniewa Herberta/ Małgorzata Mikołajczak// TEKSTY DRUGIE- 2006, nr 3, s. 158- 175
61. Nasiłowska
Kamienie/ Anna Nasiłowska// TWÓRCZOŚĆ- 1991, nr 3 , s. 68- 81
62. Nycz
„Niepewna jawność” tekstu i „wierność” interpretacji: wokół wiersza Zbigniewa Herberta „Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy”/ Ryszard Nycz// TEKSTY DRUGIE- 2000, nr 3, s. 132- 147
63. Pieńkosz
Liczba najbardziej pojedyńcza/K. Pieńkosz// LITERATURA- 1984, nr 2, s. 3- 5
64. Riss
Na skrzydłach metafory/ Barbara Riss// WIEDZA I ŻYCIE- 1998, nr 11, s. 62- 65
65. Roszak
Lepiej czytać wiersze: Celan Herberta/ Joanna Roszak// ZESZYTY LITERACKIE- 2006, nr 2, s. 117- 123
66. Ruszczyk
Artystyczne podróże z Herbertem/ Joanna Ruszczyk// NEWSWEEK POLSKA- 2007, nr 6, s. 100- 101
67. Seweryniak
U źródła z Herbertem/ Henryk Seweryniak// WIĘŹ- 2006, nr 9, s. 127- 136
68. Shallcross
Zbigniewa Herberta podróż do zachwytu/ Bożena Shallcross// TEKSTY DRUGIE- 2000, nr 3, s. 61- 78
69. Sienkiewicz
Platon Herberta, czyli o rozumie, namiętności, pustce i lęku/ Barbara Sienkiewicz// TEKSTY DRUGIE- 2000, nr 3, s. 47- 60
70. Stankowska
Wyobraźnia Pana Cogito/Agata Stankowska//Pamiętniki Literackie – 1999, z.4, s.96-111
71.Śliwiński
Z Herbertem przeciw pustce/Piotr Śliwiński//Nowe Książki – 2005, nr 6, s. 38-39
72.Tatarowski
Praca magisterska: wspomnienie o Zbigniewie Herbercie/Konrad Witold Tatarowski//Tygiel Kultury – 1998, nr 9/10, s. 5-7
73.Urbański
Donos Pana Cogito: przez ponad trzy lata Zbigniew Herbert kontaktował się z bezpieką/Jakub Urbański//Wprost – 2006, nr 33/34, s. 32-33

74.Wiatr
Poza kanonem: wędrówki po marginesach. Zbigniew Herbert/Aneta Wiatr//Twórczość. – 1999, nr5, s. 70-101
75.Wiatr
Zbigniewa Herberta przygody z muzyką/Aneta Wiatr//Twórczość. – 2001, nr 1, s. 44-78
76.Wójcik
Przejazdem w Rovigo/Tomasz Wójcik//Twórczość. – 1995, nr 12, s. 142-143
77.Zagajewski
Prawdziwy barbarzyńca/Adam Zagajewski//Zeszyty Literackie. – 1992, nr 37, s. 105-109
78.Zagajewski
Zbigniew Herbert/Adam Zagajewski//Zeszyty Literackie – 2005, nr 1, s. 111-115
79.Zaleski
Kolega Orfeusza/Marek Zaleski//Polityka.-2008, nr 12, s.74-76
80.Zapasiewicz
Mój Herbert/Zbigniew Zapasiewicz; opr. Natalia Adaszyńska, Janusz Majcherek//Teatr-1998, nr 9, s.4-5
81.Zaworska
Życie wieczne Pana Cogito/Helena Zaworska//Wprost.-1998, nr 32, s. 76-77
82.Zelinsky
Krzyk Marsjasza/Bodo Zelinsky//Poezja.-1989, nr 5, s.79-83
83.Żebrowski
Ociosywanie Herberta.Rafał Żebrowski//Twórczość. – 2004, nr 6, s. 129-133
84.Kopciński
„Zmaza”: obraz fantazmatycznego zła w „Listach naszych czytelników” Zbigniewa Herberta/ Jacek Kopciński//Nauka. – 2005, nr 3, s. 181-200
85.Zagajewski
Początek wspomnienia/Adam Zagajewski//Zeszyty Literackie.-1999, nr 4, s. 63-75

Recenzje

1. Akropol i cebula: o Zbigniewie Herbercie/Janusz Drzewucki – Warszawa, 2004. – rec.Zbigniew Chojnowski//TWÓRCZOŚĆ. – 2005, nr 2/3, s.222-224
2. Apostoł w podróży służbowej: prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta – Lublin, 2006. – Rec. Marta Leśniewska//NOWE KSIĄŻKI. – 2007, nr 7, s. 36
3. Barbarzyńca w ogrodzie/ Zbigniew Herbert. – Lublin, 1991. – Rec.Zbigniew Bieńkowski//TYGODNIK LITERACKI. – 1991, nr 18/19, s. 19-20
4. Ciemne źródło: (o twórczości Zbigniewa Herberta)/Andrzej Franaszek – Londyn, 1998. – Rec.Agnieszka Czachowska//RES PUBLICA NOWA. – 1999, nr 3, s.66-69
– Rec.Tomasz Garbol//KRESY. – 1998, nr 4, s. 170-173
– Rec.Piotr Szewc//NOWE KSIĄŻKI – 1998, nr 8, s.37
5. Czytanie Herberta – Poznań, 1995. – Rec.Andrzej Franaszek//PAMIĘTNIKI LITERACKIE. – 1998, z.2, s.218-228
6. Elegia na odejście/Zbigniew Herbert. – Paryż, 1990. – Rec.Tadeusz Komendant//TWÓRCZOŚĆ. – 1990, nr 12, s. 103-109
– Rec. Michał Łukaszewicz//NOWE KSIĄŻKI.- 1990, nr 12, s. 7-8
– Rec. ks. Jan Sochoń//ZESZYTY LITERACKIE – 1991, nr 33, s. 124-129
– Rec. Zbigniew Bieńkowski//NOWE KSIĄŻKI.- 1993, nr 1, s. 39
– Rec. Andrzej Zawada//ZNAK.- 1993, nr 1, s.129-132
7. Epilog burzy/Zbigniew Herbert. – Wrocław, 1998.- Rec. Julian Kornhauser// TYGODNIK POWSZECHNY.- 1999, nr 16, dod. s. IV-V
– Rec. Helena Zaworska//WPROST. – 1998, nr 26, s. 90-91
8. Herbert/Jacek Łukasiewicz.-Wrocław, 2001.- Rec. Janusz Drzewucki//TWÓRCZOŚĆ. – 2002, nr 5/6, s. 156-160
– Rec. Piotr Łuszczykiewicz// NOWE KSIĄŻKI.- 2002, nr 4, s. 31-33
– Rec. Adam Poprawa// ODRA.- 2002, nr 6, s. 116-117
9. Król mrówek: prywatna mitologia/Zbigniew Herbert – Kraków. – 2001.- Rec. Paweł Czapczyk//RES PUBLICA NOWA.- 2001, nr 9, s. 72-75
– Rec. Przemysław Czapliński//POLITYKA.- 2001, nr 26, s. 52-53
– Rec. Jacek Łukasiewicz//TYGODNIK POWSZECHNY.- 2001, nr 25, s.12
– Rec. Ryszard Matuszewski//WIĘŹ – 2001, s. 180-186
– Rec. Adam Poprawa//ODRA.- 2001, nr 10, s. 106-107
– Rec. Marta Wyka// NOWE KSIĄŻKI.- 2001, nr 8, s.30-31
10. Labirynt nad morzem/Zbigniew Herbert. – Warszawa, 2000.- Rec. Janusz Drzewucki//TWÓRCZOŚĆ. – 2001, nr 1, s. 99-106
– Rec. Artur Grabowski//RES PUBLICA NOWA. – 2001, nr 2, s. 86-89
– opinie o „Labiryncie nad morzem”/Jerzy Axer, Michał Cichy, Paweł Hertz, Paweł Kłóczowski, Barbara Marciniak, Janusz Szuber, Adam Zagajewski// ZESZYTY LITERACKIE. – 2001, nr 1, s. 119-121
11. Martwa natura z wędzidłem/Zbigniew Herbert – Wrocław, 1993.- Rec. Małgorzata Baranowska// RES PUBLICA. – 1993, nr 10, s. 67-68
– Rec. Marek Skwarnicki//WIĘŹ.- 1993, nr 10, s. 159 – 166
– Rec. Marek Zagańczyk//ZESZYTY LITERACKIE.- 1993, nr 44, s. 157-160
12. Pan od poezji/Janina Siedlecka – Warszawa, 2002.- Rec.Tadeusz Stefańczyk//TWÓRCZOŚĆ. – 2003, nr 9, s. 94-95
– Rec. Andrzej Franaszek; Józefa Henelowa//TYGODNIK POWSZECHNY – 2002, nr 33, s. 8
– Rec. Łukasz Michalski//NOWE KSIĄŻKI. – 2002, nr 11, s. 26-27
– Rec. Jacek Trznadel//TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ – 2002, nr 36, s. 32
13. Pomiędzy końcem a apokalipsą: o wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta/Małgorzata Mikołajczyk – Wrocław, 2007. – Rec. Paweł Urbaniak//NOWE KSIĄŻKI. – 2007, nr 10, s. 14-15
14. „…pomnik trochę niezupełny…”; rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa Herberta/Marek Adamiec – Gdańsk, 1996. – Rec. Andrzej Franaszek// TYGODNIK POWSZECHNY. – 1997, nr 14, s. 15
15. Poznawanie Herberta oprac. Andrzej Franaszek. – Kraków, 1998. – Rec. Wacław Pyczek//KRESY. – 1998, nr 3, s. 18-29
– Rec. Piotr Śliwiński//NOWE KSIĄŻKI. – 1998, nr 8, s. 36-37
16. „…pozostać wiernym niepewnej jasności: wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta/Danuta Opacka – Walasek. – Katowice, 1996.- Rec. Dariusz Pawelec//NOWE KSIĄŻKI. – 1997, nr 8, s.32
17. Rovigo/Zbigniew Herbert. – Wrocław, 1992.- Rec. Andrzej Zawada//ODRA. – 1992, nr 10, s. 96-98
18. Twórczość Zbigniewa Herberta: Studia.- Kraków 2001.- Rec. Adam Poprawa//NOWE KSIĄŻKI. – 2002, nr 2, s. 40-41
19. Uciekinier z Utopii: o poezji Zbigniewa Herberta/Stanisław Barańczak.- Wrocław, 1994.- Rec. Krzysztof Biedrzycki//ZNAK.- 1995, nr 10, s. 152-156
– Rec.Adam Makowski//PAMIĘTNIKI LITERACKIE.- 1996, z.1, s. 243-247
20. Uśmiech sfinksa/Julian Kornhauser.- Kraków, 2001.- Rec. Jacek Łukasiewicz//NOWE KSIĄŻKI.- 2001, nr 7, s. 8-9
21. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998/Zbigniew Herbert.- Warszawa, 2001.- Rec. Piotr Matywiecki// WIĘŹ. – 2003, nr 1, s. 131-135
– Rec. Piotr Szewc//NOWE KSIĄŻKI.- 2001, nr 11, s.10
– Rec. Janusz Drzewucki//TWÓRCZOŚĆ- 2002, nr 1, s.89-96
– Rec. Andrzej Franaszek//ZNAK- 2002, nr 4, s. 113 – 119
– Rec. Rafał Węgrzyniak//ZESZYTY LITERACKIE.- 2002, nr 2, s. 167-171
– Rec. Krzysztof Masłoń//RZECZPOSPOLITA.- 2001, nr 243, s. E4
– Rec. Lektor//TYGODNIK POWSZECHNY – 2001, nr 39, s. 17
– Rec. Jacek Łukasiewicz//TYGODNIK POWSZECHNY.- 2001, nr 47, s.20
22. Wiersze wybrane/Zbigniew Herbert.- Kraków, 2004 – Rec. Piotr Szewc//NOWE KSIĄŻKI.- 2004, nr 8, s.36-37
23. Wybór wierszy/Zbigniew Herbert – Warszawa, 1983.- Rec. Andrzej Zawada//TWÓRCZOŚĆ. – 1985, nr 3, s. 109-111

Recenzje korespondencji

1. Korespondencja (1972-1996)/Zbigniew Herbert, Stanisław Barańczak – Warszawa, 2005. – Warszawa, 2005.
– Rec. Janusz Drzewucki//Twórczość – 2006, nr 4, s. 106-109
2. „Kochane zwierzątka…”: listy Zbigniewa Herberta do przyjaciół Magdaleny i Zbigniewa Czajkowskich.- Warszawa, 2000.
– Rec. Janusz Drzewucki//Twórczość.- 2002, nr 2, s. 139-141
– Rec. Monika Miszczyszyn//Res Publica Nowa.- 2001, nr 2, s. 90-91
3. Korespondencja/Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg.- Warszawa, 2002.
– Rec. Edward Balcerzan//Nowe Książki – 2003, nr 3, s. 10-11
– Rec. Rafał Rutkowski// Znak.- 2003, nr 7, s. 123 – 128
– Rec. Tadeusz Sobolewski//Więź.- 2003, nr 3, s. 141-145
– Rec. Mirosław Strzyżewski//Twórczość.- 2004, nr 2/3, s. 213-216
4. Korespondencja/Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz.- Warszawa, 2006.- Rec. Radosław Romaniuk/Nowe Książki.- 2007, nr 1, s. 4-5
5. Korespondencja/Zbigniew Herbert, Jerzy Zawiejski – Warszawa, 2002.- Rec. Rafał Rutkowski//Znak.- 2003, nr 7, s. 123-128
– Rec. Tadeusz Sobolewski//Więź.- 2003, nr 3, s. 141-145

MKiDN - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki Narodowe Centrum Kultury Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Program Rozwoju Bibliotek Biblioteka Narodowa Mega matma Fun media