13 C
Głogów
piątek, 22 Czerwiec, 2018
RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
dot. ewidencji czytelników w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie z siedzibą ul. Jedności Robotniczej 15 67-200 Głogów, reprezentowana przez dyrektora Izabelę Owczarek.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie jest Pan Jakub Kończak, kontakt email: iod@kiran.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług biblioteki w tym udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (obejmującą ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z aktualnym regulaminem korzystania z usług w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a (zgoda). Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystane do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w pkt 3 oraz w celach marketingowych związanych z organizacją wydarzeń, imprez, spotkań przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w Głogowie.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywnego korzystania z usług biblioteki. Jeżeli w ciągu 5 lat nie będzie Pani/ Pan korzystał z usług i zbiorów biblioteki, Pani/Pana dane będę usuwane.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z usług i materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.
Wielkość czcionki
Kontrast