Ważne informacje

Prawa autorskie

Opublikowano: 28 stycznia, 2011

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, fragmenty, grafika i animacje są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie ich jest możliwe tylko za zgodą MBP w Głogowie.


O ile nie zostało inaczej zapisane, wszystkie znaki handlowe na stronach MBP w Głogowie są zastrzeżone


Strony MBP w Głogowie zostały przygotowane z należytą starannością.
Jednak MBP w Głogowie nie gwarantuje, że na skutek błędów ludzkich lub innych czynników strony zawierać mogą błędy.


Z tego powodu MBP w Głogowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która pośrednio lub bezpośrednio spowodowała jakiekolwiek straty w wyniku użycia treści tych stron.


MBP w Głogowie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronach WWW MBP w Głogowie w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.


Strony MBP w Głogowie zawierają linki do innych stron WWW. MBP w Głogowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam informacji i treści.

MKiDN - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki Narodowe Centrum Kultury Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Program Rozwoju Bibliotek Biblioteka Narodowa Mega matma Fun media