Ważne informacje

Procedura obsługi KONTA

Opublikowano: 27 stycznia, 2011

I. Wejść na stronę www.dzb.pl

1. Na stronie głównej wybieramy opcję MOJE KONTO.

2. W polu ID użytkownika/kod kreskowy wpisujemy nr karty bibliotecznej (01400-00000xxxx).

3. W polu HASŁO – data urodzenia w formacie RRRRMMDD (rok, miesiąc, dzień bez spacji).

4. W polu oddział biblioteki wybieramy MBP Głogów.

5. ZALOGUJ.

II. Po zalogowaniu się można:

1. Sprawdzić stan konta klikając w poszczególne opcje:

a/ WYPOŻYCZENIA – stan bieżących wypożyczeń, terminy wypożyczeń i zwrotów.

b/ ZAMÓWIENIA – czy zostało zapisane.

c/ LISTA HISTORII – ostatnie 100 wypożyczeń.

d/ TRANSAKCJI FINANSOWYCH – należności za przetrzymanie książek.

2. Prolongować książki – w tym celu należy rozwinąć zakładkę Wypożyczenia. Po ukazaniu się listy wypożyczonych książek trzeba kliknąć na numer pozycji, którą chcemy przedłużyć. Następnie wybrać słowo Przedłuż. Jeżeli chcemy prolongować wszystkie wypożyczone przez nas egzemplarze, wybieramy z górnej zakładki opcję Przedłuż wszystko.

3. Książka nie zostanie przedłużona gdy:

a/ limit przedłużeń został wyczerpany (czytelnik może przedłużyć termin zwrotu zbiorów dwa razy),

b/ pozycja ta posiada zamówienie,

c/ konto czytelnika zostało zablokowane (kara za przetrzymanie zbiorów przekroczyła 10,00 zł).

D/upłynął termin zwrotu zbiorów bibliotecznych

4. Dokonać zmiany hasła – hasłem może być wyrażenie składające się ze znaków alfanumerycznych. W przypadku zapomnienia zmienionego hasła należy skontaktować się z bibliotekarzem.

5. Aby się wylogować należy przejść do zakładki KONIEC SESJI.

Uwaga! Opcja rezerwowania zbiorów jest nieaktywna dla czytelników. Rezerwacji zbiorów dokonuje bibliotekarz na prośbę czytelnika.

 

MKiDN - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki Narodowe Centrum Kultury Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Program Rozwoju Bibliotek Biblioteka Narodowa Mega matma Fun media