11 grudnia 2018 r. Jubileusz Fotostopa przez świat Grażyny i Stefana Sroczyńskich .