12 października 2020 r. Spotkanie kresowe z prof. Krzysztofem Heyke.

917

Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa zaprasza na spotkanie autorskie pt.: „Zamurze – ślady polskie z Kresów po Syberię” w dniu 12 października  2020 r. o godz. 18:00 do Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie. Spotkanie jest realizowane w ramach zadania „Literacka podróż przez Kresy” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Krzysztof Heyke – Profesor zwyczajny dr habilitowany sztuk filmowych; fotograf, operator, podróżnik, wydawca. Urodzony się w 1962 r. w Warszawie. Ukończył Instytutu Fotografii Artystycznej w Pradze (dyplom 1990) oraz Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi (dyplom 1991). Na zaproszenie Wojciecha J. Hasa, ówczesnego rektora uczelni, od roku 1992 prowadzi zajęcia z fotografii na Wydziale Operatorskim i Wydziale Reżyserii macierzystej PWSFTviT.  Swoje prace prezentował na ponad 190 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Jest autorem fotografii do kilkunastu albumów; są to m.in.: Polska romantyczna (siedmiokrotnie nagradzany w konkursach na najpiękniejszą książkę); Kazimierz Dolny: znany i nieznany; Tam, gdzie lwowskie śpią orlęta; Polska.Duch Ziemi; Mazury obrazy nostalgii, Cmentarz Łyczakowski;Cmentarz na Rossie: od świtu do zmierzchu; Katedra lwowska obrządku łacińskiego; Świątynie Kresów; Ludzie KresówKresy. Zapomniana ojczyzna; Rękopis znaleziony w Paryżu. Wspomnienia Stanisława Morawskiego o Marii Szymanowskiej; Melancholia i poznanie. „Autobiografie” Elizy Orzeszkowej. Katedra Grodzieńska,Ostatni bartnicy Europy, których spotkałem. Pomysłodawca i autor jedynej w Polsce publikacji albumowej, ukazującej kulisy władzy Premier w czerni i bieli (dokumentacja ostatniego okresu rządów Jerzego Buzka). Autor rozdziału poświęconego Polsce, który jest częścią prestiżowej publikacji Ludy świata. Jeden z bohaterów książki W obiektywie. Mistrzowie polskiej fotografii. Współpracował z magazynem „National Geographic”, jest także współautorem serii wydawniczych magazynu „National Geographic”– Między piekłem a niebem, Świat na talerzu, Na końcu świata. Uczestnik i dokumentalista wypraw wysokogórskich m.in. w Himalaje, na Alaskę, Syberię, Kaukaz, Kilimandżaro, Aconcagua…

Od trzech dekad podróżuje po dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej oraz Syberii, rejestrując aparatem życie i ślady aktywności Polaków, a także ich potomków. Jego fotografie znajdują się w zbiorach muzeów i kolekcjach prywatnych.