19 lutego 2020 r. Piast w Dyskusyjny Klubie Książki.

1048

Lutowe spotkanie klubowiczów z Dyskusyjnego Klubu Książki  będzie poświęcone sztuce Andreasa Gryphiusa  „Piast”. Wszystkich miłośników lokalnej twórczości zapraszamy do rozmowy i dyskusji 19 lutego 2020 r. o godz. 16:00 w bibliotece przy ul. Jedności Robotniczej 15.

„Sztukę „Piast” napisał Andreas Gryphius w 1660 r., w cztery lata przed swoją śmiercią. Jako doświadczony głogowski obywatel rozpoznawał trudną sytuację, przed którą stanęła dynastia Piastów, będąca gwarancją choć częściowych swobód religijnych. Rodowi mianowicie groziła perspektywa wygaśnięcia. Jej koniec, to dla mieszkańców Dolnego Śląska koniec tolerancji religijnych i obywatelskich. W ostatnim księciu piastowskim, któremu chciano nadać imię Piast (stąd tytuł sztuki), upatrywał Gryphius szans na przetrwanie władców tego rodu. Niestety jego nadzieje okazały się płonne, ponieważ ostatni Piast – Jerzy Wilhelm Legnicki zmarł w wieku 15 lat w 1675 r.”

cyt. za www.dglnews.pl