19 lutego 2024 r. Spotkanie kresowe z prof. Grzegorzem Hryciukiem.

392

W najbliższy poniedziałek, 19 lutego o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 15 odbędzie się spotkanie autorskie z prof. Grzegorzem Hryciuk promujące książkę „ Przesiedleńcy Wielka Epopeja Polaków 1944 – 1946 , na które zaprasza Stowarzyszenie „ Głogowska Edukacja Kresowa”.

Przymusowe wysiedlenia Polaków ze Wschodu na Ziemie Zachodnie u schyłku II wojny światowej nie doczekały się dotąd popularnej monografii. Tego trudnego zadania podjął się Grzegorz Hryciuk, historyk związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Na ponad sześciuset stronach analizuje i przywraca debacie publicznej obrosły uproszczeniami i mitami wątek, tak istotny dla zrozumienia dziejów i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej. „Przesiedleńcy” to poruszająca epopeja o ponad 800 tysiącach naszych przodków wysiedlonych z południowo-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej na ziemie poniemieckie. To opowieść o bezpowrotnie utraconym świecie i wojennej pożodze, o brutalnym rozstaniu z ukochaną małą ojczyzną i ciągnącej się tygodniami podróży przez Polskę w bydlęcych wagonach – zbudowana z faktów historycznych i osobistych wspomnień wysiedlonych. To również opowieść o mozolnie wznoszonych na niemieckich ruinach fundamentach polskiego uniwersum. Tereny Ziem Zachodnich zamieszkuje dziś ponad 4,5 miliona przesiedleńców z Kresów i ich potomków. Książka wrocławskiego historyka przywraca pamięć o ich epopei, zapomnianej w wirze wielkiej historii.