2 kwietnia 2024 r. Spotkanie kresowe.

45

Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa” zaprasza serdecznie w dniu 14 maja 2024 r (wtorek) o godz. 17:00 do kawiarni „ U św. Mikołaja „ przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Głogowie ul. Powstańców 1 na spotkanie autorskie z ks. prof. Witoldem Kaweckim . Ks. Witold Kawecki – Dyrektor Instytutu Wiedzy o Kulturze, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Organizator specjalności Teologii Kultury, Kierownik Zakładu Teologii Ewangelizacji Medialnej, wykładowca Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa i Instytutu Socjologii. Redaktor naczelny „Homo Dei (1997-2002),dyrektor wydawnictwa, współzałożyciel grupy wydawniczej ORDO. Autor 157 publikacji w tym 14 książek (m.in. Chrześcijaństwo a kultura, Ocalić człowieka – ocalić kulturę, Jan Paweł II – człowiek kultury, Kościół i kultura w dialogu). Tłumacz z francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, współpracownik polskiego radia i telewizji polskiej. Przestrzenie zainteresowań: teologia kultury, etyka mediów, kultura polityczna, socjologia religii. Rekolekcjonista w Polsce oraz USA, Szwajcarii, Włoszech, Niemczech, Danii, Białorusi, Ukrainie. Zakresy zainteresowań: teologia kultury, etyka mediów, kultura polityczna, Socjologia religii.

W dniu 2 kwietnia 2024 r. – Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2023 pod przewodnictwem prof. dra hab. Krzysztofa Nareckiego (KUL) oraz Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznali Księdzu Profesorowi Nagrodę FENIKS SPECJALNY 2024 • RELIGIA I KULTURA. Nagrodę przyznano w uznaniu dorobku twórczego laureata, ze szczególnym uwzględnieniem działalności autorskiej za pośrednictwem nowatorskiego podejścia do popularyzacji zagadnień religijnych, w oparciu o najważniejsze artefakty dziedzictwa kulturowo-społecznego Italii.