20 października 2022 r. Spotkanie poświęcone Telemachowi Pilitsidisowi.

358

Wciąż pamiętając i wspominając greckiego artystę Telemach Pilitsidisa, który wybrał Głogów jako swoje miejsce na ziemi zapraszamy na spotkanie poświęcone jego twórczości poetyckiej, połączone z promocją ostatniej książki wydanej już po jego śmierci „Śladami mentora”. Spotkanie odbędzie się  w dniu 20 października 2022 r. o godz. 17:30.  Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie. Poprowadzi je Małgorzata Jankowska z udziałem młodzieży ze szkoły Aslan w Głogowie.

Telemach Pilitsidis – malarz, poeta, filozof, pedagog. Za życia bardzo aktywny twórczo, uczestnik wielu wystaw w kraju i zagranicą, zrealizował 70 wystaw indywidualnych i uczestniczył w ponad 400 wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Przez wiele lat pracował jako wykładowca w uczelniach i szkołach plastycznych. Był również animatorem wielu przedsięwzięć artystycznych związanych z działalnością głogowskiego środowiska twórczego. Autor wielu tomików poetyckich.

Uczestnicy spotkania otrzymają trzy ostatnie książki artysty wydane przez Miejską Bibliotekę Publiczną „Poeta istotnych pytań”, „Kwadraty Romy” oraz „Śladami mentora”.