21 maja 2018 r. spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim.

1411

Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie zapraszają na prelekcję Tomasza Kuby Kozłowskiego pn.: Pociąg ze Lwowa. Wypędzenie Polaków 1945-1946, które odbędzie się 21 maja 2018 r. o godz. 18:00 w bibliotece przy ul. Jedności Robotniczej 15.

Ilość miejsc ograniczonych. Wejście na spotkanie na okazaniem zaproszenia. Zaproszenia można odebrać w bibliotece przy ul. Jedności Robotniczej 15.

Spotkanie poświęcone będzie wypędzeniu Polaków z dawnych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej, które na mocy decyzji wielkich mocarstw zostały włączone do ZSRR. Dramatyczne okoliczności towarzyszące opuszczeniu przez Polaków setek miast i wsi na Kresach za sprawą PRL-owskiej propagandy do dzisiaj nazywa się – niezgodnie z prawdą – „repatriacją”. Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego przypomni tamte wydarzenia, okoliczności zmuszające do wyjazdów i traumatyczne doświadczenia tysięcy wypędzonych, walkę o bezcenne zabytki kultury polskiej a także heroiczną postać Mieczysława Gębarowicza, któremu zawdzięczamy wywiezienie ze Lwowa najcenniejszych dla polskiej literatury rękopisów. Spotkanie tradycyjnie ilustrowane będzie oryginalną ikonografią z epoki. Zapraszamy do udziału i zachęcamy do udostępnienia informacji!