22-23 czerwca 2017 r. spotkania autorskie z Ewą Nowak.

1726

Czas majowych niezwykłych spotkań z niezwykłymi autorami ciągle trwa.
Już wkrótce 22 i 23 maja 2017 r. głogowska młodzież miasta i powiatu pozna autorkę ponad 30 książek, publicystkę, terapeutkę i pedagoga Ewę Nowak.
„Akcja książek Ewy Nowak rozgrywa się w czasach jej współczesnych, jednak w obszarze zainteresowań pisarki znajdują się raczej problemy uniwersalne, właściwe ludziom w każdych czasach. Tematy, którymi zajmuje się autorka, to trudne wybory, pokonywanie własnych słabości, konieczność świadomego podejmowania walki o to, na czym człowiekowi najbardziej zależy, naturalne trudności w odróżnieniu dobra i zła, konsekwencje krótkowzroczności i bezmyślności, uwikłanie w niejednoznaczne sytuacje rodzinne, słabość psychiczna lub kalectwo ciała. Wszystkie te tematy autorka pokazuje na konkretnych, przejrzystych przykładach, pochylając się nad każdym z nich z pietyzmem i zaangażowaniem. Jednocześnie czytelnik czuje, że pisarka daje swoim bohaterom całkowitą wolność postępowania.”
cyt za: http://www.ewanowak.com/informacje
Spotkanie odbędą się w ramach zadania „Czas na czytanie, czyli 70 niezwykłych spotkań z książką” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.