22 czerwca 2017 r. Kreatywne ręce – warsztaty.

1432

Warsztaty artystyczne dla dzieci organizuje Dział Dziecięco – Młodzieżowy w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 w bibliotece przy ul. Jedności Robotniczej 15.
Możesz wybrać gdzie się chcesz zapisać, aby wspólnie z innymi bawić się artystycznie w bibliotece.