24 lutego spotkanie z Dorotą Janiszewską – Jakubiak.

695

24 lutego, w środę, o godz. 19.30, zapraszamy Państwa na spotkanie z dyrektor Instytut Polonika Dorotą Janiszewską – Jakubiak, która opowie o działaniach tej Instytucji chroniących polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami kraju, w tym na Kresach dawnej RP.

D. Janiszewska-Jakubiak to historyk sztuki, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) i Akademii Dziedzictwa w Krakowie. Od 1994 r. pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, początkowo w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą w zespole ds. strat wojennych, a następnie w Departamencie do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. Od 2007 r. naczelnik wydziału ds. polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego (obecnie Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN). W latach 2011-2017 pełniła funkcję zastępcy dyrektora tego departamentu. Od 18 grudnia 2017 r. dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granica „Polonika” www.polonika.pl