25 stycznia 2023 r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

326

W nowy rok klubowicze wchodzą z lekturą literatury psychitrycznej. „Człowiek w poszukiwaniu sensu”  Victora E. Frankla to poruszający osobisty esej o pobycie w obozie koncentrayjnym oraz o własnych metodach psychoterapeutycznych opracowanych w oparciu o doświadczenia obozowe. Tematyka trudna ale bardzo ważna. Takie tematy też pojawiją się na kluvowych dyskusjach w środowe popołudnia. Zapraszamy 25 stycznia 2023 r. o godz. 15:30 do biblioteki przy ul. Jedności Robotniczej 15.