6 października 2020 r. Gala VIII Głogowskiej Nagrody Historycznej

1034

Miejska Biblioteka Publiczna, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i Głogowski Wehikuł Czasu zapraszają na Galę VIII Głogowskiej Nagrody Historycznej „Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu” pod patronatem Prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza. Gala odbędzie się we wtorek 06.10.2020 roku o godz. 18.00 w Teatrze Miejskim im. Andreasa Gryphiusa. Zostaną wręczone nominacje i wyłoniony i uhonorowany Laureat Głogowskiej Nagrody Historycznej za 2019 rok.
Nominowani do nagrody zostali:
1. Marcin Błaszkowski, za tłumaczenie na język polski sztuki Andreasa Gryphiusa „Piast”.
2. ks. kan. Stanisław Brasse,
zahełmy na wieżach pojezuickiego kościoła pw. Bożego Ciała, i rozpoczęcie konserwacji cyklu czternastu płócien XVIII-wiecznej drogi krzyżowej z pracowni Franza Feldera.
3. Dariusz Andrzej Czaja, za całokształt działań w 2019 r., w tym m.in. wydawnictwa (Głogów na widokówce z okresu PRL, Pomnik Dzieci Głogowskich), Kwartalnik „Historyczny Głogów”, stałą cotygodniową rubrykę w Głosie Głogowa.
4. dr Sławomira Lisewska, inicjator i koordynator projektu studentów kierunku Nowe Media PWSZ w Głogowie – „Głogów. Miejsca i ludzie. Od dworca PKP do Cukrowni” wraz ze studentami, za inicjatywy na rzecz ochrony i upamiętnienia dziedzictwa kulturowego – zabytkowego budynku suszarni po byłej Cukrowni „Głogów”.
5. Głogowski Ruch Odkrywców Tajemnic, stowarzyszenie historyczne miłośników i pasjonatów przeszłości oraz badaczy nieodkrytego, za działania w 2019 roku zmierzające do pozyskania dla mieszkańców Głogowa atrakcji turystycznych w postaci schronów międzywojennych o numerach 413, 416 i 417 stanowiących część linii obrony zwanej Oderstellung.
Artystycznym wydarzeniem wieczoru będzie występ Teatru Intermedium (MOK) „Jesteśmy jak kłąb dymu, co go wiatr przegania” wg. Andreasa Gryphiusa w reżyserii Elżbiety Bock-Łuczyńskiej oraz Tomasza Biberstajna, który zaśpiewa utwory do słów tez Andreasa Gryphiusa.

Ze względów epidemiologicznych obowiązują zasady określone w „Regulaminie uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Teatr Miejski im. A. Gryphiusa w 2020 roku”, mówiące o obowiązku wejścia w maseczkach, złożenia oświadczenia o stanie zdrowia oraz procedurze pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk.