8 kwietnia 2019 r. Spotkanie kresowe z dr Joanną Pakuzą.

1257

Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na kolejne kresowe spotkanie pn. „Fenomone kresowy kobiet zesłanych do Związku Sowieckiego”w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 w bibliotece przy ul. Jedności Robotniczej 15. Wstęp na wydarzeni jest bezpłatny!

Joanna Pakuza – doktor nauk teologicznych z zakresu historii Kościoła, wykładowca, autorka licznych artykułów naukowych oraz książki „Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień”, która stanowi historyczno-teologiczną analizę zjawiska życia religijnego wśród Polaków, którzy w latach II wojny światowej, w wyniku represji sowieckiego okupanta, znaleźli się poza ojczyzną – zarówno jeńcy wojenni, osadzeni w więzieniach i łagrach, deportowani i liczni inni – tak świeccy, jak i duchowni.