8 października 2021 r. spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Beresiem.

629

„Tako rzecze Lem…” to tytuł spotkania autorskiego poświęconego życiu i twórczości Stanisława Lema. Nikt ciekawiej i barwniej nie opowie o nim niż autor wywiadu rzeki z pisarzem prof. Stanisław Bereś. Stanisław o Stanisławie to wyjątkowa propozycja konfrontacyjna w roku setnych urodzin genialnego lwowianina. Spotkanie odbędzie się 8 października 2021 o godz. 17:00 w Teatrze Miejskim im. Andreasa Gryphiusa. Poprowadzi je Agnieszka Błaszczyk. Wstęp wolny.

Stanisław Bereś – poeta, historyk literatury, medioznawca, kryty literacki, tłumacz, opublikował 23 książki  i ok. 550 artykułów, szkiców i recenzji na łamach czasopism krajowych, emigracyjnych oraz zagranicznych. Zrealizował kilkaset odcinków programów telewizyjnych, 3 filmy dokumentalne, 6 wykładów multimedialnych.