9 grudnia 2020 r. Spotkanie z dr Janem Skłodowskim pt.: „Rafajłowa”.

569

Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa zaprasza na spotkanie autorskie on – line z Janem Skłodowski pt.: „Rafajłowa” – huculska wieś w Karpatach Wschodnich w dniu 9 grudnia 2020 r. o godz. 19:00 na facebook.com/Głogowska-Edukacja-Kresowa. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Węglicka.

Spotkanie jest realizowane w ramach zadania „Literacka podróż przez Kresy” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Jan Tadeusz Skłodowski – dr n. hum. Uniwersytetu Warszawskiego, fotografik, publicysta, podróżnik, badacz Kresów. Założyciel i prezes Stowarzyszenia „Res Carpathica”. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Związku Polskich Artystów Fotografików. Współpracuje z Instytutem Sztuki i Instytutem Historii PAN, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Domem Spotkań z Historią i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w Warszawie oraz Instytutem Polskim w Wilnie. Odbył ponad 60 podróży badawczo-inwentaryzacyjnych na tereny Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Uczestnik i autor referatów na międzynarodowe kongresy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” oraz „Dialogi Dwóch Kultur w Krzemieńcu (Ukraina)”. Jest autorem 10 książek i albumów oraz ponad 100 artykułów dotyczących historii i historii sztuki (w periodykach naukowych i popularnonaukowych) oraz licznych wystaw fotograficznych w kraju i za granicą poświęconych ziemiom oraz dziedzictwu kulturowemu terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, m.in. Karpatom Wschodnim. W 2009 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.