Alma, nowy system w bibliotece.

606

W roku 2023 biblioteka głogowska zakwalifikowała się do projektu o przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”, Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.2. Budowa ogólnopolskiej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek. W rezultacie od grudnia 2023 r. procesy biblioteczne będę obsługiwane w zintegrowanym systemie zarządzania zasobami bibliotek Alma i wyszukiwarkę Primo.

Znaleźliśmy się na liście 14 bibliotek włączonych do projektu. To ogromne wyróżnienie ale też ogrom pracy, którą należy wykonać aby zrealizować wszystkie warunki udziału w projekcie i powodzeniu wdrożenia.  Obecnie trwa okres intensywnych szkoleń przed ostatecznym jego uruchomieniem.

Zadanie dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025