Biblioteka głogowska w programie „O finansach … w bibliotece”.

1512

Biblioteka głogowska zakwalifikowała się do udziału w ogólnopolskim projekcie pn.: „O finansach… w bibliotece – 5 edycja”. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim przy udziale Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Do projektu zaprosimy 20 chętnych osób w wieku powyżej 50 roku życia, które skorzystają z kilku bezpłatnych zajęć w zakresie edukacji ekonomicznej dotyczącej zwiększenia umiejętności i świadomości korzystania z nowoczesnych produktów i usług finansowych przy wykorzystaniu nowych technologi.
Wkrótce więcej szczegółów o projekcie i rekrutacji.