Czytak

Biblioteka głogowska przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2019”, którego celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnością wzrokową w dostępie do dóbr kultury poprzez udostępnienie szerokiej oferty cyfrowej książki mówionej. Wsparciem realizowanym w ramach projektu jest użyczenie osobom niewidzącym i słabowidzącym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku, łatwego w obsłudze odtwarzacza cyfrowych książek mówionych Czytak 4. Projekt realizowany jest w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca i dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Co trzeba zrobić aby skorzystać z nowej usługi i wypożyczyć odtwarzacz?

Przyjść do biblioteki na ul. Jedności Robotniczej 15 i zapisać się do niej. Podpisać porozumienie na udostępnienie odtwarzacza i słuchać do woli.

Instrukcja obsługi urządzenia TUTAJ

Regulamin wypożyczenia urządzenia TUTAJ

Wzór porozumienia TUTAJ

Katalog książek mówionych TUTAJ