Herbertowski Konkurs Recytatorski.

1722

Z okazji obchodów Roku Zbigniewa Herberta zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych klasy 7 i gimnazjalnych oraz starszych na udziału w konkursie recytatorskim poświęconym twórczości Zbigniewa Herberta pn. „O przejrzystą strunę światła”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaprezentowanie dwóch tekstów, jeden autorstwa Zbigniewa Herberta drugi dowolny. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 min. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do 14 marca 2018 r. Konkurs przebiegnie dwuetapowo. Pierwszy etap odbędzie się 19 marca 2018 r.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury ogłosi listę osób zaproszonych do drugiego etapu konkursu. Wyłonieni laureaci zaprezentują się podczas uroczystej gali poetyckiej. Zgłoszenia proszę kierować na adres klubgarglogow@wp.pl lub fax na nr 261 678 110 podając – imię i nazwisko występującego, imię i nazwisko opiekuna, nazwę szkoły, nr kontaktowy oraz autorów i tytuły prezentowanych utworów.