Kolejne zmiany w korzystaniu z bibliotek.

774

Z dniem 1 lipca 2020 r. wprowadzamy kolejne zmiany w korzystaniu z bibliotek głogowskich.

1. Okres kwarantanny zbiorów nie obowiązuje.

2. Dezynfekcja rąk nadal obowiązuje na stanowiskach do tego przygotowanych.

3. Wolny dostęp do półek dla czytelników w wypożyczalniach nadal obowiązuje.

4. Udostępniamy czytelnie prasy. Pełna oferta prasy jest dostępna w bibliotece przy ul.  Jedności Robotniczej 15. W Filii nr 1 i Filii nr 2 do końca września nie będzie można wypożyczyć dzienników ogólnopolskich (Fakt, Gazeta Wyborcza, Gazera Wrocławska, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Sportowy).

5. Pleksy i przyłbice i rękawiczki jednorazowe nadal stosujemy w celu zachowania środków profilaktycznych zapewniających bezpieczeństwo zarówno pracownikom biblioteki jak i czytelnikom.

6. Czytelnicy nadal noszą maseczki lub przyłbice podczas pobytu w bibliotece, ponieważ ryzyko zakażenia podczas przebywania w pomieszczeniu nie jest jeszcze określane jako niskie.

7. Wietrzymy pomieszczenia, dezynfekujemy blaty i inne stanowiska pracy, klamki i inne powierzchnie dotykowe, myjemy podłogi.

8. Stanowiska komputerowe oraz inne urządzenia i usługi (ksero) udostępniamy czytelnikom. Stanowska i urządzania dezynfekujemy po każdy korzystającym czytelniku.

9. Ograniczenia co do przebywania ilości osób związane z utrzymaniem dystansu min. 2 metrów między czytelnikami nadal obowiązują.Do stanowiska obsługi nadal podchodzi 1 osoba.