Laureaci Głogowskiej Nagrody Historycznej.

  550

  Po raz dziewiąty w dniu 21 czerwca br. zostały wręczone Złote Bilety Czytelników Wehikułu Czasu. Głogowską Nagrodą Historyczną otrzymały Towarzystwo Ziemi Głogowskiej oraz Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa. Wyróżnienia trafiły do ks. kan. Rafała Zendrana oraz Róży Lewicz.

  W protokole kapituły czytamy:

  Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa – za: zaangażowanie, konsekwencję i edukacyjną wartość prezentowanych treści wykładów kresowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, dotyczących dawnych ziem polskich, za przedsięwzięcia lokalne, w tym upamiętnianie w Głogowie tragicznych wydarzeń z kresowej przeszłości, tradycyjnie i w postaci interesujących form działania, zbiórki darów na rzecz polskich środowisk na Ukrainie, Litwie i Białorusi, popularyzację wiedzy i pamięci o Kresach.

  Towarzystwo Ziemi Głogowskiej – za: aktywny i wieloaspektowy wkład organizacyjny i materialny w obchody 900 lecia Kapituły Kolegiackiej w Głogowie, za konsekwentną realizację inicjatywy upowszechniania kultury muzycznej w postaci organizacji koncertów w zabytkowych kościołach Ziemi Głogowskiej z udziałem międzynarodowej sławy artystów, za działalność wydawniczą i publicystyczną w lokalnych mediach czy portalach społecznościowych, oraz wiele inicjatyw okolicznościowych członków Towarzystwa.

  ks. kan. Rafał Zendran – w roku 55 urodzin i z okazji jubileuszu 30 lecia przyjęcia święceń kapłańskich i obecności w Głogowie, za blisko dwudziestoletnie działania wokół odbudowy i wyposażania Kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Głogowie, za łączenie i integrowanie mieszkańców parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i miasta wokół idei odbudowy, współpracy i wzajemnego zaufania. Za odbudowę kościoła w Sobczycach, za uruchomienie Radia Plus Głogów i wiele innych przedsięwzięć i inicjatyw.

  Róża Lewicz (1949-2020) – za aktywny udział w tworzeniu lokalnej historii przez udział w działalności podziemnej (m.in. w Klubie Inteligencji Katolickiej), w reaktywacji lokalnych struktur NSZZ Solidarność i organizacji pierwszych demokratycznych wyborów w roku 1989; w Towarzystwie Ziemi Głogowskiej, gdzie w ostatnich latach, obok funkcji skarbnika, współorganizowała wycieczki z serii „Odkrywanie Dolnego Śląska” oraz „Śladami tradycji niepodległościowych w Wielkopolsce”, coroczne pikniki forteczne środowiska regionalistów. Słynęła z dużego poczucia humoru, serdeczności i uczynności oraz dużego zaangażowania w podejmowane zadania.