Legimi

654

Informujemy naszych czytelników, zwłaszcza tych korzystających chętnie i tak licznie z bezpłatnych  usług Legimi, że z dniem 11 marca br zakupiony dostęp w ramach przeznaczonych w budżecie na ten cel środków został niestety wyczerpany. Zapraszamy do bibliotek i korzystania z dostępu do tradycyjnych wydawnictw książkowych.