13.1 C
Głogów
niedziela, 4 czerwca, 2023

Moje konto:


Chcąc sprawdzić stan swojego konta, złożyć zamówienie na książkę lub sprawdzić transakcje finansowe trzeba:
I. Wejść na stronę www.dzb.pl
1. Na stronie głównej wybrać opcję Zaloguj się
2. W polu LOGIN wpisać nr swojej karty bibliotecznej (01400-00000xxxx).
3. W polu HASŁO – wpisać datę urodzenia w formacie RRRRMMDD bez spacji.
4. W polu Biblioteka wybierać Głogów.
5. ZALOGUJ
II. Po zalogowaniu się można:
1. Sprawdzić stan konta klikając w poszczególne opcje:
a/ WYPOŻYCZENIA – stan bieżących wypożyczeń, terminy zwrotów.
b/ ZAMÓWIENIA
c/ OPŁATY
c/ BLOKADY i KOMUNIKATY
d/ USTAWIENIA OSOBISTE

2. Przedłużyć termin zwrotu – możemy przedłużać wybrane pozycje używając przycisku Przedłuż wybrane i zaznaczyć książkę którą chcemy przedłużyć lub przedłużyć termin zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych używając przycisku przedłuż wszystko.

3. Książka nie zostanie przedłużona gdy:
a/ limit przedłużeń został wyczerpany (czytelnik może przedłużyć termin zwrotu zbiorów dwa razy),
b/ pozycja ta posiada zamówienie,
c/ konto czytelnika zostało zablokowane (kara za przetrzymanie zbiorów przekroczyła 10,00 zł),
d/ upłynął termin zwrotu zbiorów bibliotecznych.

4. Na koncie można sprawdzić wszystkie dotychczas wypożyczone zbiory używając przycisku Historia wypożyczeń.
5. Dokonać zmiany hasła.
6. Aby się wylogować należy przejść do zakładki Wyloguj się.