Nowe środki na szkolenia dla bibliotekarzy.

56

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima otrzymała kolejne dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla Książki na zadanie pn.:” Zmieniamy się – szkolimy, rozwijamy, działamy” w wysokości 16.500,00 zł.

Zadanie obejmuje cykl szkoleń adresowanych dla bibliotekarzy bibliotek publicznych miasta i powiatu głogowskiego z zakresu nowych technologii, marketingu i promocji, rzecznictwa oraz działań dla młodych czytelników i seniorów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego