20.4 C
Głogów
sobota, 18 maja, 2024

Historia


Powołanie Miejskiej Biblioteki Publicznej nastąpiło w listopadzie 1947 roku. Pierwszą siedzibą biblioteki były pomieszczenia piwniczne w budynku przy ul. Słowiańskiej 31. Rozwój sieci bibliotecznej w mieście był zaskakująco szybki. Obok biblioteki miejskiej równolegle rozpoczęła swoją działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna.
W roku 1954 obie placówki połączono w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną i przeniesiono do lokalu przy ul. Świerczewskiego 1. Pierwsze lata istnienia biblioteki to borykanie się z problemami lokalowymi, a co za tym idzie gromadzeniem i udostępnianiem księgozbioru. Ostateczne rozwiązanie problemów ciągłych przeprowadzek przyniosło wybudowanie i oddanie do użytku w 1965 roku obiektu przeznaczonego na cele biblioteczne przy ul. Jedności Robotniczej 15. Dynamiczny rozwój miasta w latach siedemdziesiątych sprzyjał rozbudowie sieci bibliotek publicznych w mieście.
W 1973 roku powstała Filia nr 1 na osiedlu Hutnik przy ul. Budowlanych 10. Reforma administracyjna kraju z 1975 miała swoje odbicie w funkcjonowaniu biblioteki głogowskiej. Przestała ona pełnić funkcję biblioteki powiatowej, ograniczyła swoją działalność do terenu miasta, zmieniła nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną i otrzymała nowy statut.
W roku 1978 odbyła się w Głogowie wojewódzka inauguracja XII Dni Książki Społeczno-Politycznej „Człowiek-Świat-Polityka” połączona z nadaniem Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Galla Anonima. W początkach lat 80-tych wystąpiła pilna potrzeba uruchomienia filii bibliotecznej na osiedlu Kopernik. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło w roku 1985. W tym samym roku uruchomiono punkt biblioteczny w Szpitalu Miejskim. Po 15-letniej stagnacji związanej z rozwojem sieci bibliotek publicznych w Głogowie, uruchomiono kolejną placówkę, Filię nr 3 na osiedlu Piastów Śląskich. Od grudnia 2006 biblioteka pełni ponownie zadania biblioteki powiatowej.