20.9 C
Głogów
sobota, 18 maja, 2024
W tym miejscu chcemy się pochwalić tym co udało się nam zrobić, jakie środki zewnętrzne pozyskać w jakich projektach wzięliśmy udział i czego się dowiedzieliśmy.
W roku 2023 biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych na kwotę 20.000,00 zł

W roku 2023 biblioteka głogowska zakwalifikowała się do projektu o przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025", Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.2. Budowa ogólnopolskiej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek. W rezultacie od grudnia 2023 r. procesy biblioteczne będę obsługiwane w zintegrowanym systemie zarządzania zasobami bibliotek Alma i wyszukiwarkę Primo.
W roku 2022 nasza instytucja otrzymała dofinansowanie w wysokości 26.000,00 zł na realizację zadania pt.: "Literackie Everesty, spotkania z książką górską i podróżniczą" w ramach programu operacyjnego Partnerstwo dla książki, pochodzących z Fundusz Promocji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W roku 2021 biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych na kwotę 23.426,00 zł
W 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł z Funduszu Promocji Twórczości na zadanie 26 Głogowskie Konfrontacje Literackie.
Również księgozbiór bibliotek głogowskich wzbogacił się o nowości wydawnicze dzięki dofinansowaniu ich zakupu w ramach programu: "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych", kwotą 21.250,00 zł. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą z budżetu państwa.
W 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł z Funduszu Promocji Twórczości na zadanie Głogowskie Konfrontacje Literackie - edycja jubileuszowa.
W roku 2019 biblioteka głogowska otrzymała dofinansowanie zadania pn.: "Biblioteka na cztery pory roku" ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki na działania animujące czytelnictwo w bibliotekach publicznych w wysokości 34.650,00 zł.
W roku 2019 księgozbiór bibliotek głogowskich wzbogacił się o nowości wydawnicze dzięki dofinansowaniu zakupu w ramach programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, kwotą 38.600,00 zł, środków pochodzących z wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W roku 2018 biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Partnerstwo dla książki na realizację dwóch zadań. Zadnie "Wybieram książkę na 50 różnych sposobów" obejmujące prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych otrzymała dofinansowanie w wysokości 37.704,00 zł, natomiast zadanie "Aktywni, kreatywni" dotyczące prowadzenia szkoleń dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych otrzymało dofinansowanie w wysokości 19.800,00 zł.
Rok 2018 to również dofinansowanie zadania: „Bez barier, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztowej na budowę windy osobowej zewnętrznej.”, dotyczący Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie z/s przy ul. Jedności Robotniczej 15 w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 35.000,00 zł. Księgozbiór biblioteki zostanie wzbogacony o zakup nowości bibliotecznych na łączną kwotę 38.000,00 zł dzięki dofinansowaniu zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Nasz sukces to również udział w V edycji programu "O finansach...w bibliotece" realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i otrzymanie grantu w wysokości 750,00 zł na wsparcie zadań projektowych.
W 2017 roku w ramach pilotażowego programu Partnerstwo dla książki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy kwotę 42.250,00 zł na realizację zadania: „Czas na czytanie, czyli 70 niezwykłych spotkań z książką”. Dzięki tym środkom będziemy mogli zorganizować wiele różnorodnych wydarzeń animujących szeroko pojętą kulturę, w tym spotkania z twórcami, recitale, dyskusje klubowe, zajęcia animacyjne dla dzieci, warsztaty, konkursy, wystawy, wydanie książki i inne zajęcia.
Nasz księgozbiór również wzbogaci się o wiele nowych pozycji książkowych dzięki dofinansowaniu w wysokości 37.800,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W roku 2016 sporo było okazji do radości. Wpierw decyzja o przyznaniu 65.000,00 zł z programu Rozwój infrastruktury kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: „Bezpieczny BLOG, czyli zabezpieczenie zbiorów w Bibliotece Lokalnej Osiedla Głogowskiego” zadanie dotyczące wyposażenia biblioteki w system zabezpieczenia zbiorów i selfcheck - samoobsługowe stanowisko wypożyczeń książek, oraz 40.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kontynuowaliśmy też projekt Inkubatory Innowacji. Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 2.700,00 zł ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego trzyosobowy zespół biblioteczny był z wizytą studyjną w bibliotekach w Nowej Soli, Czarnym Borze, Sopocie, Gdańsku, Gdyni, Rumi, Słupsku, Jarocinie i Piotrkowie Trybunalskim.
Trzy ważne dofinansowania i projekty w 2015 roku to 38.800,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 25.000,00 zł z głogowskiego budżetu obywatelskiego za zakup książek pn. „Zaczytany Głogów” oraz 10.000,00 zł grant z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach udziału w całorocznym projekcie Strefy Innowacji. Podczas trwania stref wzięliśmy udział w treningu interpersonalnym, coachingu, szkoleniach wyjazdowych z diagnozy potrzeb społecznych, planowania i zmiany. Dzięki finansowemu wsparciu fundacji zorganizowaliśmy wyjazd szkoleniowy do bibliotek w Opolu i Oświęcimiu oraz szkolenia z zakresu kodowania, tworzenia blogów, autoprezentacji i wystąpień publicznych. Kolejny sukces to zakwalifikowanie się naszych koleżanek do III edycji Programu Mistrzowie Kodowania i udział w szkoleniach z zakresu nauki programowania.
Rok 2014 to dofinansowanie zadania: „Nowa era w bibliotece – kompleksowy remont placówki” w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 100.000,00 zł na remont Filii nr 2 MBP mieszczącej się przy ul. Perseusza 13 oraz dofinansowanie zadania: „Czytam, bo lubię czyli mądre wychowanie przez czytanie” w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10.000,00 zł na spotkania autorskie, warsztaty, konkursy oraz prezentacje teatralne dla najmłodszych. Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dostaliśmy 32.300,00 zł.
Całkiem szczęśliwy był rok 2013, w którym biblioteka otrzymała 34.200,00 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz dofinansowanie zadania: Regeneracja w bibliotece kwotą 55.132,00 zł w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup regałów systemowych do Filii nr 1 oraz 20.000,00 zł na zadanie: Komputerowa regeneracja w bibliotece, w ramach projektu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013 również do Filii nr 1 przy ul. Budowlanych 10.
W roku 2012 otrzymaliśmy 33.900,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, a w 2011 roku tylko 20.300,000 zł na ten sam cel czyli zakup książek.
Ciekawy projekt pod nazwą "Cztery pory książki" promujący czytelnictwo zdobył uznanie i wsparcie finansowe w 2010 roku w wysokości 13.419,90 zł przekazane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Ponadto na zakup nowości wydawniczych biblioteka otrzymała 13.400,00 zł
W 2009 roku dofinansowane zostały XV Głogowskie Konfrontacje Literackie, w ramach programu Literatura i czytelnictwo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13.500,00 zł oraz 13.700,00 zł na zakup nowości wydawniczych.
Nie zabrało wsparcia w 2008 roku na realizację zadań pod nazwą XIV Głogowskie Konfrontacje Literackie kwotą 5.000,00 zł, Głogowskie Dni Książki kwotą 4.500,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych kwotą 32.500,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów Promocja czytelnictwa: Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa oraz Rozwój księgozbioru bibliotek.
Środki pochodzące z programu Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa w 2007 roku były również wsparciem dla zadań: XIII Głogowskie Konfrontacje Literackie w wysokości 11.250,00 zł oraz zakupu nowości wydawniczych w wysokości 34.500,00 zł
W roku 2006 XII edycja Głogowskich Konfrontacji Literackich została dofinansowana kwotą 9.000,00 zł w ramach programu Promocja czytelnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zakup nowości wydawniczych do bibliotek kwotą 35.600,00 zł.
Wzięliśmy udział w wielu prestiżowych szkoleniach aplikując do projektów Biblioteczne Inicjatywy. Biblioteczne Aktywności. Biorąc udział w konkursach dla bibliotekarzy publicznych zakwalifikowaliśmy się do udziału w Akademii Kultury BIBA w Krakowie, Wrocławiu i Łodzi podczas festiwali literackich Conrada, Miłosza, Schulza i Pulsu Literatury. Wzięliśmy udział w projektach konkursowych "Kieruj w dobrym stylu" oraz "Link do przyszłości" organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.