„Od abstrakcjonizmu do realizmu” wystawa w Galerii Czytelnika.

1228

Zapraszamy do oglądania pierwszej wystawa prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie im. Mikołaja Kopernika ,, Od abstrakcjonizmu do realizmu” prezentowanej w Galerii Czytelnika w Bibliotece Lokalnej Osiedla Głogowskiego przy ul. Perseusza 13.

„Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty” – Emil Zola

Po raz pierwszy w Filii Biblioteki Publicznej nr 2 w Głogowie uczniowie zaprezentują swoje prace plastyczne. Małe dzieła wykonane są przez uczniów klas 5-7 ze Szkoły Podstawowej nr 10, a powstały podczas lekcji plastyki oraz zajęć wspierających uczniów zdolnych. Wystawa prac plastycznych pt : Od abstrakcjonizmu do realizmu”to szeroka tematyka prac, bogata kolorystyka, odważne zestawienia kolorystyczne, ciekawe łączenie faktur, interesujące spojrzenie na dane zagadnienie plastyczne, inspiracje dziełami sztuki i artystami. Lekcje plastyki pobudzają uczniów do pracy i kształtują ich uwagę. Przyjemność, którą zyskują dzięki tworzeniu, wprawia ich w dobry nastrój, który również zwiększa elastyczność poznawczą i ułatwia twórcze rozwiązywanie problemów. Plastyka jest formą wyrażania pragnień, nadziei, , radości i smutków . Potencjał twórczy istnieje w każdym z nas , zadaniem nauczyciela jest go dostrzec i w procesie kształcenia obudzić i rozwijać.Prezentowe prace rysunkowe i malarskie mają za zadanie pobudzić wyobraźnię oglądających oraz zachęcić autorów do dalszej ekspresji twórczej. Różnorodność tematów plastycznych , technik plastycznych stosowanych w czasie lekcji umożliwia rozwój każdego z uczniów, rozwija zainteresowania, daje poczucie własnej wartości i zadowolenia z efektów swojej pracy. Celem wystawy jest ukazanie możliwości twórczych, talentów artystycznych uczniów , wrażliwości artystycznej młodych artystów. Ważnym celem jest także integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym . Mam nadzieję, że wystawa dostarczy wielu pozytywnych wzruszeń i wrażeń artystycznych oraz będzie zachętą oraz motywacją do pracy twórczej podczas lekcji plastyki. Podsumowując i cytując Orhana Pamuk: ,,Rysowanie jest muzyką dla oczu i wyciszeniem dla umysłu.”Anna Rytter nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie.