Ogłoszeni o przetargu na zadanie „Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie”.

175

W dniu 18 kwietnia 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy na zadanie „Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla anonima w Głogowie”.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne tutaj: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cec93172-fd65-11ee-b81b-aebd110f5279