Plebiscyt Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu za 2016.

1414

Wehikuł czasu, przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej i Towarzystwa Ziemi Głogowskiej oraz głogowskich mediów ogłasza plebiscyt V edycji Głogowskiej Nagrody Historycznej „Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu za 2016″. Patronat nad Nagrodą objął Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

„Wehikuł czasu” przedstawia do Nagrody następujących Nominatów Kapituły:
1. Album – E-Towers Famaba 1946-2016, red. Antoni Bok, Marian Kulczycki, Jarosław Trawiński. Głogów 2016.
2. Poli i Stasia wędrówki po Głogowie czyli przewodnik dla dzieci, Dariusz A. Czaja i Aneta Steciąg, Głogów 2016.
3. Głogowski Ruch Odkrywców Tajemnic, za wielowątkową aktywność w roku 2016.
4. Pomnik Głogowskich Saperów, Koło Stowarzyszenia Saperów Polskich w Głogowie.
5. „Nocna Bitwa o Głogów – 2 kwietnia 2016″, Wydział Promocji UM.

Zasady głosowania:
Chcąc zagłosować należy wysłać mail z wybraną przez siebie jedną kandydaturą, na adres: wehikulczasuglogow@interia.pl
Głosowanie będzie trwało od 8 marca (środa) do 5 kwietnia 2017 (środa), do godz. 24.00. Jeden mail z jednego adresu jest jednym głosem. Regulamin Nagrody znajduje się w zakładce Złoty Bilet na stronie http://www.glogow.pl/tzg/
Wręczenie Nagrody odbędzie się 24 kwietnia (w poniedziałek) w trakcie Gali „Wehikułu czasu” w Miejskiej Bibliotece Publicznej z udziałem wybitnej pisarki i reporterki Magdaleny Grzebałkowskiej, autorki książki „1945. Wojna i pokój”, która weszła do finału Nike 2016 i zdobyła Nagrodę Czytelników „Gazety Wyborczej”.