Organizatorzy 25 Głogowskich Konfrontacji Literackich informują, że termin składania prac w konkurach literackich dla dzieci i młodzieży „O złoty pączek głogu” zostały wydłużony do 15 maja 2019 r. Prace można składać w bibliotece przy ul. Jedności Robotniczej 15.