Twoja propozycja

  Szanowny Czytelniku!

  Możesz mieć swój udział we wzbogaceniu zbiorów biblioteki
  Wypełnij poniższy formularz:

  książkaczasopismofilmmuzykaksiążka mówiona


  Podaj tytuł i autora / reżysera / kompozytora  Jeżeli oczekujesz odpowiedzi, podaj swój adres e-mail.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima z siedzibą w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 15 67-200 Głogów jako Administratora Danych Osobowych, moich danych osobowych przekazanych w formularzu „Twoja propozycja” na stronie internetowej: www.mbp.glogow.pl zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
  Kto jest administratorem Pani/Pana danych?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima z siedziba przy ul. Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów

  Skąd dane zostały pozyskane?

  Dane, których Biblioteka jest administratorem zostały przekazane bezpośrednio od Pani/Pana, poprzez wpisanie adresu e-mail w formularz "Twoja propozycja".

  Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie dot. Państwa propozycji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust 1 pkt a RODO czyli zgody, która może zostać w każdym momencie odwołana.

  Kto będzie odbiorcą Pan/Pani danych ?

  Podmiotem przetwarzającym Państwa danych osobowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima z siedziba przy ul. Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów

  Jak długo Pana/Pani dane będą przetwarzane ?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie.

  Prawa osób, których dane dotyczą.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Czy muszę podać swój adres email żeby wysłać formularz "Twoja propozycja" ?

  Podanie przez Panią/Pana adresu email jest dobrowolne i służy tylko do udzielenia odpowiedzi przez Bibliotekę na zadane pytanie dot. Pani/Pana propozycji. Jeśli nie oczekują Państwo odpowiedzi można to pole zostawić puste.

  Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima z siedziba przy ul. Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów lub email: iodo@kiran.pl