Tydzień Bibliotek.

491

Tydzień Bibliotek to coroczna ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo i biblioteki organizowana w maju od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, a jej celem jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w rozwoju życia kulturalnego dla szerokich kręgów społeczeństwa i rozwoju osobistego dla jednostki, a także zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza, zainteresowania książką jako alternatywą dla spędzania czasu i pobudzania wyobraźni, kreatywności i zrozumienia otaczającego świata.

Historia akcji związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej, bowiem z dniem  1 maja 2004 r. do wspólnoty UE wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio nawiązującym do akcesji – „Biblioteki w Europie były zawsze” odbył się I Tydzień Bibliotek. Każda edycja była organizowana pod innym hasłem. Tegoroczne brzmi: „Świat w jednym miejscu”, idealne odniesienie do tego co oferują książki i biblioteki. W głogowskich bibliotekach również nie zabraknie akcentów i wydarzeń odwołujących się do tego święta. Odbędą się kiermasze książki przeczytanej, warsztaty górskie dla młodzieży z Tomaszem Nodzyńskim oraz spotkania autorskie dla dzieci z Krzysztofem Petkiem.