Tydzień Bibliotek 2018.

2176

Rok rocznie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczne ogólnopolskie hasło Tygodnia Bibliotek brzmi „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”.
Biblioteki głogowskie chętnie włączają się w działania ogólnopolskie zapraszając lokalnie na warsztaty decoupage, kiermasze książki przeczytanej, opowieści o grach zaklętych w figurki i planszogranie.
Poniżej program wydarzeń!