Warsztaty wielkanocne.

475

Zwyczaj malowania pisanek zrodził się w Persji. Obecnie to nieodłączny element symboliki wielkanocnej. Malowane jaja są symbolem odradzającej się do życia przyrody, a w chrześcijaństwie odnoszą się do wiary w zmartwychwstanie Chrystusa.

Warsztaty biblioteczne dla grup zorganizowanych – klasy III – VIII – obejmują krótką informację o tradycji malowania jajek, zdobienie pisanek woskiem i powrót do zapomniany zwyczajów.

Zapisy w Dziale Dziecięco – Młodzieżowym przy ul. Jedności robotniczej 15, tel. 76 726 56 22.

Serdecznie zapraszamy!