Windykacja

WINDYKACJA ZBIORÓW

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie zwraca się do wszystkich czytelników z prośbą o terminowy zwrot wypożyczonych w bibliotece zbiorów bez oczekiwania na upomnienie z naszej strony. Jednocześnie informujemy, że w stosunku do czytelników (dłużników), którzy nie uregulowali lub nie regulują na bieżąco zobowiązań wobec biblioteki, podejmowane są działania windykacyjne. W celu ich uniknięcia zachęcamy wszystkich mających problemy z regulacją zadłużeń do podjęcia współpracy z biblioteką w celu zawarcia ugody satysfakcjonującej obie strony. Każdy zainteresowany może zwrócić się do dyrektora biblioteki z umotywowaną i udokumentowaną prośbą o rozłożenie na raty bądź umorzenie opłaty za przetrzymanie zbiorów. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku jest konieczność zwrotu wszystkich zbiorów, bądź uregulowania ich równowartości.
 
Przy rozpatrywaniu indywidualnych wniosków dyrektor biblioteki kieruje się:
• Uchwałą nr LIII/435/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładnia na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Głogów lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych,
• Zarządzeniem nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej ds. zobowiązań czytelniczych wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie oraz określenia zasad i trybu ustalania spłaty należności czytelników.

 

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Głogowie
Izabela Owczarek

 

Załącznik: PDF DOC
Regulamin rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie
windykowanej wierzytelności.
pobierz
Wniosek o umorzenie / odroczenie spłaty / rozłożenie na raty zadłużenia pobierz pobierz