20.9 C
Głogów
sobota, 18 maja, 2024

WINDYKACJA ZBIORÓW

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie zwraca się do wszystkich czytelników z prośbą o terminowy zwrot wypożyczonych w bibliotece zbiorów bez oczekiwania na upomnienie z naszej strony.

Po otrzymaniu upomnienia z biblioteki czytelnik może wpłacić należności z tytułu niezapłaconych kar za niezwrócenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych, niezapłaconych kar naliczonych za nieterminowy zwrot zbiorów oraz niezapłacone opłaty za wezwanie do zwrotu przetrzymanych zbiorów na konto:

63 8646 0008 0000 0025 0261 0103 z podaniem: numeru karty czytelnika, imienia i nazwiska czytelnika i wskazaniem czego opłata dotyczy

Jednocześnie informujemy, że w stosunku do czytelników (dłużników), którzy nie uregulowali lub nie regulują na bieżąco zobowiązań wobec biblioteki, podejmowane są działania windykacyjne.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty z firmy windykacyjnej czytelnik może wpłacić należności z tytułu niezapłaconych kar za niezwrócenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych, niezapłaconych kar naliczonych za nieterminowy zwrot zbiorów oraz niezapłacone opłaty za wezwanie do zwrotu przetrzymanych zbiorów na konto:

63 8646 0008 0025 0261 0103 z podaniem: numeru karty czytelnika, imienia i nazwiska czytelnika i wskazaniem czego opłata dotyczy

W celu uniknięcia skierowania sprawy do firmy windykacyjnej zachęcamy wszystkich mających problemy z regulacją zadłużeń do podjęcia współpracy z biblioteką w celu zawarcia ugody satysfakcjonującej obie strony. Każdy zainteresowany może zwrócić się do dyrektora biblioteki z umotywowaną i udokumentowaną prośbą o rozłożenie na raty bądź umorzenie opłaty za przetrzymanie zbiorów. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku jest konieczność zwrotu wszystkich zbiorów, bądź uregulowania ich równowartości.
 
Przy rozpatrywaniu indywidualnych wniosków dyrektor biblioteki kieruje się:<

• Uchwałą NR XLIX/498/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Głogów i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.

• Zarządzeniem nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej ds. zobowiązań czytelniczych wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie oraz określenia zasad i trybu ustalania spłaty należności czytelników.

Załącznik: PDF DOC
Regulamin rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie windykowanej wierzytelności. pobierz  
Wniosek o umorzenie / odroczenie spłaty / rozłożenie na raty zadłużenia pobierz pobierz