Wznowienie działalności bibliotek w dobie koronawirusa.

1761

Od 5 maja 2020 r. wznawiany swoją działalność dla czytelników. Jednak w warunkach stanu epidemii w trosce o bezpieczeństwo nasze i Państwa jesteśmy zmuszeni wdrożyć niezbędne środki ostrożności. Oto kilka zasad obowiązujących w bibliotekach od 5 maja 2020 r.
1. Biblioteki dla czytelników będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00.

2. Zwracane zbiory będę poddane 7-dniowej kwarantannie.

3. Czytelnie i wypożyczalnie z wolnym dostępem do półek nie będą dostępne dla czytelników.

4. Książki, prasę, inne materiały biblioteczne udostępnia bibliotekarz.

5. W przestrzeni wydzielonej do obsługi czytelników mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

6. Przy stanowisku obsługi przebywa jedna osoba.

7. Czytelnicy przebywający w bibliotece zobowiązani są do zakrycia twarzy przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy oraz stosowania rękawic jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

8. W celu usprawnienia obsługi w pierwszym okresie wznowienia działalności bibliotek rekomendujemy wypożyczanie do 3 egzemplarzy zbiorów bibliotecznych.

9. Naliczanie kar za nieterminowy zwrot zbiorów jest wstrzymane do końca czerwca br.

10. Z uwagi na wzmożony ruch w pierwszych dnia wznowienia działalności prosimy o racjonalne zaplanowanie swojej wizyty w bibliotece, cierpliwość i wyrozumiałość wobec obsługującego personelu.