Zadanie „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej ” z dofinansowaniem 2.250,000,00 zł

87

12 stycznia 2024 r.  Instytut Książki poinformował o rozstrzygnięciu III naboru wniosków do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

W ramach III naboru złożono 114 wniosków, w tym 111 wniosków poprawne formalne na łączną kwotę dofinansowania 174 522 998 zł oraz 3 wnioski błędne formalnie. Wśród beneficjentów znalazła się nasza instytucja, która otrzymała maksymalne dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 2.250,000,00 zł na realizację zadania: „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie”.